Termeni si conditii pentru inchirierea unui autoturism

Conditii generale

Autoturismele se închiriează numai persoanelor ce posedă permis de conducere naţional sau internaţional valabil, cu o vechime de cel puţin un an şi varsta de peste 21 de ani, împliniţi la data închirierii autoturismului.

Pentru perioade de închiriere de pană la 30 zile limita de kilometri este de 300 km/zi, dacă se depaseste această limită se plătesc penalizări de 20 EUR/100km. Pentru perioade de peste 30 (treizeci) zile nu se impune limită de km.

Prelungirea contractului de închiriere auto se acceptă numai cu înstiinţarea agentiei rent a car Autovip, cu cel putin 24 (douăzeci şi patru) de ore înainte de expirarea contractului si numai după ce s-a achitat contravaloarea chiriei pentru perioada prelungirii.

Actele necesare la incheierea contractului de inchiriere sunt:


 • • permisul de conducere (în original)
 • • pasaport, buletin sau carte de identitate (în original)

Livrarea / returnarea autoturismului inchiriat

Nu percepem taxă suplimentară pentru livrarea/returnarea masinii la o adresa aflată între limitele orasului Focsani. Livrarea/returnarea masinii într-un alt oras decat Focsani se taxează în functie de distanţă.

Metoda de plata

Clientul plăteste integral, la semnarea contractului, închirierea (masinii si a obiectelor optionale) pentru perioada stabilită în contract.

Tarifele nu includ: costurile carburanţilor, amenzile primite pentru încălcarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice si a legislaţiei naţionale în vigoare sau costuri rezultate în urma actiunilor Autoritatilor Locale vis-a-vis de autovehiculul ce face obiectul contractului, pe durata inchirierii. Plata integrală a acestor sume cade in sarcina clientului.

Uleiurile, intreţinerea si asigurarea obligatorie sunt incluse in pret. Benzina nu este inclusa in pret. Veţi primi masina cu un anumit nivel al combustibilului in rezervor si trebuie sa o inapoiati deasemenea cu acelasi nivel al rezervorului. In caz contrar, va trebui sa platiţi benzina care lipseste, la preţul practicat de benzinarii.

Contravaloarea totală a inchirierii se facturează in RON la cursul BNR.

Garantia

La închirierea contractului de închiriere clientul trebuie să depună o garanţie corespunzatoare clasei de maşini închiriate, conform listei de preţuri afişate. Garanţia ramane la dispoziţia firmei de inchirieri auto pana la returnarea autoturismului inchiriat in starea in care a fost preluat si serveşte pentru acoperirea pagubelor produse autovehiculului din vina clientului.

Garanţia va fi restituită integral în cazul în care autoturismul închiriat este predat la data şi ora stabilită în contract, cu toate obiectele prevazute în inventar, fără deteriorări interioare sau exterioare şi alte daune ce nu fac obiectul asigurării, survenite pe perioada contractuală.

In cazul pierderii sau deteriorarii cheilor, a actelor originale sau a optionalelor : GPS, scaun copil, statie radar, pierdere placute de inmatriculare, taxa de garantie nu se va restitui.

In cazul in care masina se va returna cu zgarieturi, lovituri, huse murdare, sau arse, cu accesorii lipsa sau stricate, taxa de garanţie nu se va restitui.

Clientul se obliga sa respecte urmatoarele conditii cu privire la autoturismul inchiriat:


 • • Să achite la încheierea contractului de închiriere a autoturismului contravaloarea perioadei de închiriere şi a garanţiei aferente.
 • • Să menţină autoturismul într-o stare tehnică corespunzatoare cu cea pe care acesta o avea la data încheierii contractului de închiriere.
 • • Să cunoască şi să respecte legile de circulaţie in vigoare.
 • • Autoturismul poate fi condus doar de persoana inscrisa in contract.
 • • Să nu permită supraîncărcarea maşinii (nr. de locuri sau greutate) peste limitele maxime admise în talonul autovehiculului.
 • • Să nu împingă sau să tracteze orice vehicul sau remorcă sau alte obiecte.
 • • Să nu conducă sub influenţa alcoolului, a drogurilor, narcoticelor, barbituricelor sau a oricărei substanţe care să-i afecteze starea de concentrare sau capacitatea de conducere.
 • • Să nu participe cu autovehiculul la întreceri, competiţii şi alte teste.
 • • Reparaţia autovehiculului, în cazul unor defecţiuni trebuie făcută de un service agreat de proprietar.
 • • Să nu părăsească autovehiculul cu cheile în contact sau cu uşile/geamurile/portbagajul deschis.
 • • Să nu folosească autovehiculul altfel decât în concordanţă cu instrucţiunile şi recomandările proprietarului autoturismului.
 • • Să nu conducă autovehiculul decat pe drumurile publice (naţionale şi judeţene) fiindu-i interzisă cu desăvârşire deplasarea pe drumuri forestiere sau care nu apar pe harta oficială, în caz contrat va suporta integral daunele produse autovehicolului închiriat.

In cazul nerespectării conditiilor mentionate mai sus clientul se obligă la plata integală a prejudiciului produs bunului inchiriat.

Conditii de asigurare

Autovehiculul închiriat este asigurat de către proprietar. În cazul în care are loc un accident sau furt al autovehiculului, şi în urma proceselor verbale de constatare ale Poliţiei şi societăţii de asigurare, se stabileşte că accidentul a fost cauzat din vina clientului, acesta se obligă să despăgubească proprietarul autovehiculului cu diferenţa dintre suma asigurată şi valoarea efectivă a despăgubirii, respectiv, prin plata chiriei calculată în număr de zile până în mometul reparaţiei sau încasării sumei asigurate.

Nu se acordă despăgubiri iar asigurările işi incetează efectul in următoare cazuri:

 • • avarierea părţii inferioare a autovehiculului (sasiu, bloc motor, baia de ulei, cutie de viteze) datorate unei actiuni deliberate sau neglijente;
 • • avarierea pneurilor si/sau a jantelor;
 • • orice avarie produsa din cauza conducerii autovehiculului pe alte drumuri decat cele publice;
 • • avarii produse ca urmare a accidentelor deliberate si a celor cauzate de conducerea sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante care scad capacitatea de a conduce;
 • • avarii produse ca urmare a accidentelor datorate folosirii autovehicolului la intreceri si raliuri;
 • • dacă in momentul producerii pagubei, autoturismul a fost condus de altă persoana, in afara celor inscrise in contractul de inchiriere.

Accident, pagube, furt

Clientul este de acord să protejeze interesele proprietarului şi ale companiei sale de asigurări în caz de accident, furt sau pagube ale autovehiculului prin:

 • • Obţinerea numelor şi adreselor părţilor implicate şi a martorilor.
 • • Neabandonarea autovehiculului fără luarea măsurilor necesare pentru paza sa.
 • • Anunţarea proprietarului prin telefon, în maxim 1 oră de la producerea oricărui incident.

Documentele ce trebuie obtinute in caz de accident, pagube sau furt:

Raportul Poliţiei cu semnătura ofiţerului ce a redactat raportul şi ştampila secţiei de poliţie (obligatoriu, specificarea conducerii sau nu sub influenţa alcoolului, în caz de accident) sau cea de-a doua anexă pentru compania de asigurări cu semnătura ofiţerului ce a redactat documentul şi stampila secţiei de poliţie.

Autorizaţia de Reparaţie cu semnătura ofiţerului ce a redactat documentul şi ştampila secţiei de poliţie.

Fără prezentarea documentelor de mai sus, sau în cazul în care clientul / şoferul a încălcat legile româneşti sau codul rutier român sau vreunul dintre punctele acordului de închiriere, clientul rămâne responsabil pentru toate pagubele, costurile şi / sau pierderile cauzate proprietarului.

Incetarea contractului

Orice modificări aduse contractului de inchiriere sunt nule în cazul în care nu există un act adiţional semnat de ambele părţi.

Contractul de inchiriere înceteaza în urmatoarele situatii:

 • • La expirarea duratei contractului de închiriere, daca părţile nu hotărăsc prelungirea acestuia
 • • Prin acordul comun al partilor, înainte de termen
 • • Prin reziliere de catre oricare din părţi în cazul în care cealaltă parte nu işi respectă obligaţiile asumate. Rezilierea opereaza in condiţiile legii.

Litigii

Orice litigiu privind contractul de inchiriere va fi soluţionat pe cale amiabilă iar, în caz contrar, de către instanţele judecătoreşti de pe raza municipiului Focsani.

Sus